БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОРЕМОНТ
КРЗ "Одесос" АД
Островна зона, 9000 Варна, България
e-mail: info@bulnas.org
тел.: + 359 52 / 666 525
факс: + 359 52 / 666 525