инж. Пламен Джамбазов - Председател на Контролния съвет

Управител на "Джамбо" ООД
тел.: +359 52 / 576 767
факс: +359 52 / 576 768
e-mail: office@jambobg.com


Флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров

Началник на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"
тел.: +359 52 / 552 377
факс: +359 52 / 552 377
e-mail: info@naval-acad.bg


инж. Людмил Стоев

тел.:
e-mail: