инж. Людмил Стоев - Председател на Контролния съвет

Управител на "Кеппел ФЕЛС Балтек" ООД
тел.: +359 52 / 684 250
факс: +359 52 / 684 252
e-mail: office@fels.bg


Комодор проф. д-р в.н. Боян Медникаров

Началник на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"
тел.: +359 52 / 552 377
факс: +359 52 / 552 377
e-mail: info@naval-acad.bg


инж. Димитър Новак

Изпълнителен директор на "Български корабен регистър" ЕАД
тел.: +359 52 / 681 510
факс: +359 52 / 602 864
e-mail: varna@bkrclass.org