"МТГ - Делфин" АД

тел.: +359 52 / 602 074
факс: +359 52 / 632 963
e-mail: info@dolphin1.bg

КРЗ "Одесос" АД

тел.: +359 52 / 601 107
факс: +359 52 / 608 289
e-mail: commdept@odessos-yard.bg

"Булярд корабостроителна индустрия" АД

тел.: +359 52 / 678 510
факс: +359 52 / 613 179
e-mail: office@bulyard.com

"Терем - КРЗ Флотски Арсенал - Варна" ЕООД

тел.: +359 52 / 814 410
факс: +359 52 / 814 400
e-mail: krz-fa@krz-fa.com

"Корабно машиностроене" АД

тел.: +359 52 / 601 083
факс: +359 52 / 601 434
e-mail: smb@smb.bg

"Аполон Климат Инжинеринг" ООД

тел.: +359 52 / 302 150
факс: +359 52 / 301 516
e-mail: office@apolon.bg

"Блек Сий Яхт Сервиз" ООД

тел.: +359 52 / 917 564
факс: +359 52 / 917 564
e-mail: info@blackseayacht.com

"Булмар Консулт" ООД

тел.: +359 52 / 554 162
факс: +359 52 / 554 160
e-mail: bulmar@bulmarconsult.com

"Галера 07" ООД

тел.: +359 52 / 989 196
e-mail: galera07@galera07.com

ДЗЗД "Баланс шип електроникс"

тел.: +359 52 / 634 330
факс: +359 52 / 634 330
e-mail: balans_sp@dir.bg

"Джамбо" ЕООД

тел.: +359 52 / 576 767
факс: +359 52 / 576 768
e-mail: office@jambo.bg

"Евромаркет - БРД" ООД

тел.: +359 52 / 575 400/401
факс: +359 52 / 575 411
e-mail: varna@euromarket.bg

"Евро шипинг" ООД

тел.: +359 52 / 666 518
факс: +359 52 / 608 921
e-mail: euro_shipping@yahoo.com

"Елтрак България" ЕООД

тел.: +359 0700 148 48
e-mail: info@eltrakbulgaria.com

"Интерком Груп" ООД

тел: +359 52 / 574 200
факс: +359 52 / 574 205
e-mail: office@intercomgroup.bg

"КРЕПЕЛ" ООД

тел.: +359 52 / 785 870
факс: +359 52 / 785 890
e-mail: office@KREPEL.bg

"Марина - СМ" ЕООД

тел.: +359 52 / 698 698
факс: +359 52 / 698 600
e-mail: office@marinasm.eu

"Маринимпекс" ЕООД

e-mail: office@marineimpexbg.com

"Маяк - К" ООД

тел.: +359 56 / 860 206
факс: +359 56 / 860 247
e-mail: maiak_k@abv.bg

"Морган" ЕООД

тел.: +359 52 / 631 222
факс: +359 52 / 601 905
e-mail: office@morganbg.com

"Микромакс България" ООД

тел.: +359 52 / 505 037
факс: +359 52 / 505 037
e-mail: mail@mikromaxbg.com

"Ню Проджект" ООД

тел.: +359 52 / 655 955
факс: +359 52 / 655 955
e-mail: office@newproject.bg

"Поправък Бродских Мотора" ЕООД

e-mail: office-bulgaria@pbm.hr

"Пулсар - Янакиев" ООД

e-mail: pulsar@dir.bg

"СТИВ Марийн Дивижън" ООД

факс: +359 52 / 500 632
e-mail: info@stiv-marine.eu

"Тева Марин" ООД

тел.: +359 82 / 589 259
факс: +359 82 / 589 259
e-mail: info@tevamarine.com

"ТМ - Технолоджи" АД

тел.: +359 82 / 845 877
факс: +359 82 / 845 877
e-mail: office@tm-technology.bg

"Транс - Мар Сървисиз" ЕООД

тел.: +359 52 / 979 898
e-mail: sales@transmar.bg

"Турбо системс Италия - клон България" КЧТ

тел.: +359 02 / 807 55 62

"УЛА" ООД

тел.: +359 52 / 634 659
факс: +359 52 / 634 639
e-mail: ula@ula.bg

"Хидравлон - 1" ЕООД

тел.: +359 52 / 750 213
факс: +359 52 / 505 791
e-mail: office@hydravlon.com

"Хидмарк" ООД

тел.: +359 52 / 506 013
e-mail: info@hydromark.eu

"ХимТек" ЕООД

тел.: +359 52 / 828 474
e-mail: sales.chimtec@gmail.com

"Юта - Дик" ООД

тел.: +359 52 / 600 217
факс: +359 52 / 600 217
e-mail: uta-dik@mbox.contact.bg

"Ай Ен Ес Би - България" ЕООД

тел.: +359 56 / 879 040
факс: +359 56 / 840 519
e-mail: office@insb-bulgaria.com

"Български корабен регистър" ЕАД

тел.: +359 52 / 681 510
факс: +359 52 / 602 864
e-mail: varna@bkrclass.org

"Бюро Веритас България" ЕООД

тел.: +359 52 / 602 309
факс: +359 52 / 602 310
e-mail: office@bg.bureauveritas.com

"Визитшип" ООД

тел.: +359 52 / 711 100
e-mail: office@visitship.com

ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

тел.: +359 52 / 632 015
факс: +359 52 / 632 015
e-mail: info@naval-acad.bg

"ДНВ България" ЕООД

тел.: +359 52 / 699 000
факс: +359 52 / 699 000
e-mail: varna@dnvgl.com

"Лойдс Регистър ЕМЕА Клон" КЧТ

тел.: +359 52 / 601 945
факс: +359 52 / 601 949
e-mail: varna@lr.org

"Морско проектиране" ЕООД

тел.: +359 52 / 699 094
факс: +359 52 / 699 096
e-mail: office@marinedesign-bg.com

"Нейвъл Технолоджи България" ЕООД

тел.: +359 883 779 603
e-mail: info@ntb.bg

"Рина България" ЕООД

тел.: +359 2 / 983 04 00
факс: +359 2 / 980 04 02
e-mail: bulgaria.office@rina.org

"Смарт Дизайн 2006" ООД

тел.: +359 52 / 317 395
факс: +359 52 / 333 290
e-mail: smartdesign2006@gmail.com

Териториална организация на научно-техническите съюзи - Варна

тел.: +359 52 / 630 531
факс: +359 52 / 630 533
e-mail: nts@nts.varna.net

Технически университет - Варна

тел.: +359 52 / 302 444
факс: +359 52 / 302 771
e-mail: info@tu-varna.bg

ИМСТ с Център по хидро- и аеродинамика - БАН

тел.: +359 52 / 370 500
факс: +359 52 / 370 514
e-mail: office@bshc.bg